Kontak oss – hvem er vi

Stiftet forening i 2016 i Oslo med org nr. 917 941 947 og som formål å produsere, utvikle og bistå med kunst og kulturformidling.

Referanse til prosjekter i Oslo, Trondheim, Nordland, Troms og New York City.  

Bankkonto: 181365 84762

www.kulturformidler.no

E-post: team@kultformidler.no

Team:
Jan E. Mosand, over 25 år internasjonal erfaring innen prosjektledelse, mentor og kulturarbeid.

Stian Dalgard, IKT ingeniør med interesse for prosjektutvikling, kunst og kulturformidling. Bosted Oslo.

Sigrid Sand: Grafisk designer med interesse for pop kultur, kunst og formidling.